Olle Ohlsson
In English

In English

Möten

Olle har under sin långa verksamma tid som konstnär träffat många personligheter. Här presenteras några av dem.

Olle Ohlsson
© Olle Ohlsson, Urvädersgränd 13, 116 46 Stockholm, Telefon: 08-643 60 68