Olle Ohlsson
In English

In English

Böcker

Rolf Jansson, Bra Böcker, har förlagt två stycken böcker om Olle Ohlsson.

1984 Olle Ohlsson Silversmed, ISBN 91-7024-088-4

1991 Silver&Guld, ISBN 91-12134-567-8

© Olle Ohlsson, Urvädersgränd 13, 116 46 Stockholm, Telefon: 08-643 60 68